Защо ние

През годините сме натрупали изключително много опит в различни сфери на икономиката, като полагаме непрекъснати усилия за разработване на иновативни решения за застраховане и управление на риска. Познаването на пазарите и индустриите е нашият инструмент за изграждане и формиране на ефективни стратегии за управление на риска, които подпомагат успеха на бизнеса на нашите клиенти.

Ние сме не само застрахователни посредници но и консултанти на клиентите ни в сферата на застраховането и управлението на риска. Основната ни цел е да представляваме и защитаваме интересите на нашите клиенти.

Работният ни процес е организиран, така че да следва процедури и стандарти, които гарантират високото качество на нашите услуги.

Факторите, които ни помагат за изпълнение на основната ни цел са високото ниво на професионализъм и квалификация. Нашите служители, освен че имат широк поглед върху застрахователните продукти, имат и тясна специализация. Прилага се програма за обучение и оценка на всеки служител. Редовно се посещават курсове и семинари за обучение в сферата на застраховане. Следваме високи стандарти.