Нашите услуги

Цялостно управление на риска. Съвместно с клиента се определят застрахователните нужди, съгласно рисковите места в съответната дейност, с която се занимава и се предлагат съответните решения.

Структуриране на застрахователна програма, въз основа на определените рискове, нейното изпълнение, което включва събиране на оферти от застрахователите (български и/или чуждестранни), изготвяне на анализи на офертите с аргументирана препоръка, но крайното решение все пак се взема от клиента.

Администриране на застрахователните договори – помощ при необходимост от тяхното променяне, следене на падежи за поредни вноски и подновяване. Изготвяне на доклади за застрахователните покрития (регистри + препоръки).

Водене на щети и уреждане на претенции.

Консултации при участие в търговете, които се изразяват – в разглеждане на частта за застраховките от тръжната документация, като се определя възможността за нейното постигане и съответната цена.