Сферите, в които работим

От основаването си „АВВИ“ ООД винаги е бил посветен да предлага качествени услуги и иновативни решения на своите клиенти. Ние непрекъснато работим за разработването на продукти, които са нови за застрахователния пазар. Сферите в икономиката, в които сътрудничим с нашите клиенти са най-разнообразни. Във всяка една от тях, може да се възползвате от нашия опит, за някои основни застраховки като:

Автомобилни

Имущество

Отговорности

Застраховане на
човешкия ресурс


Гаранции

Товари

Агро

Плавателни съдове
и летателни апарати