Застраховане на плавателни съдове и летателни апарати
Отговорност във връзка с притежаването или използването на плавателни съдове (P&I)

Покрива се отговорността на собствениците и/или ползвателите на Плавателни съдове за причинените неимуществени и имуществени вреди на трети лица, свързани с притежаването и използването на тези плавателни съдове, като може да се включат и допълнителни покрития.

Каско (Hull & Machinery)

По тази застраховка се покрива пълна загуба и частични щети по плавателните съдове съгласно стандартните Институтски „Хъл“ клаузи и други.

Автокаско на летателни апарати

Застраховат се самолети, вертолети и други летателни апарати, срещу пълна или частична загуба. Покриват се рискове, които могат да възникнат по време на излитане, полет, кацане и рулиране на летателния апарат.

Гражданската отговорност към трети лица

Покрива се отговорността на застрахования, за причинените неимуществени и имуществени вреди на трети лица в резултат от събития причинени от летателния апарат или от предмет, падащ от него.

Не се колебайте да се свържете с нас за допълнителна информация.