Застраховане на товари
Товари по време на превоз

По застраховка „Товари по време на превоз“ или по-известна като „Карго“ се застраховат товари по време на превоз и престой, за загуба или повреда, настъпили по време на транспорта с превозно средство, съгласно покритите рискове и клаузите посочени в застрахователния договор. Застрахователите предлагат няколко основни Клаузи като в зависимост от застрахованото имущество, може да се включват и договарят допълнителни покрития.

Отговорност на превозвача

Застраховка „Отговорност на превозвача“, покрива рискове, на които е изложен застрахованият превозвач, които могат да причинят цялостна или частична повреда, или липса на превозваните стоки с автомобил, ремарке или контейнер собтвеност на застрахования, съгласно общите условия и международната конвенция CMR от 1956 г.

Не се колебайте да се свържете с нас за допълнителна информация.