Автомобилни застраховки

Автомобилните застраховки заемат най-висок дял в общото застраховане на българския пазар.

Гражданска отговорност на автомобилистите

Задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ покрива отговорността на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на моторни превозни средства за причинените неимуществени и имуществени вреди на трети лица, свързани с притежаването и използването на моторните превозни средства.

Автокаско

Обект на застраховане по доброволна застраховка „Автокаско“ са всички видове сухопътни превозни средства, снабдени със собствен двигател за придвижване, както и прикачваните към тях ремаркета и полуремаркета.

Злополука на местата

Застраховка Злополука на местата може да бъде задължителна и доброволна.

Задължителна „Застраховка на пътниците в Обществения транспорт“ се прилага само за средствата за обществен превоз на пътници, като релсови превозни средства, автобуси, морски и речни плавателни средства, самолети и т.н. При нея се застраховат само пътниците без водача.

Тази застраховка не е приложима в случай, когато дружествата нямат лиценз за извършване на превоз на пътници. В такъв случай се сключва доброволна застраховка „Злополука на местата в сухопътните превозни средства“. При нея може да се застрахова и водачът на превозното средство.

Не се колебайте да се свържете с нас за допълнителна информация.